Som det første led i en satsning på kunstvidenskabelig forskning finansierede Ny Carlsbergfondet i 2012-2014 15 ph.d.-stillinger. Heriblandt var forskningsprojektet En fælles forestillet nation. Dansk landskabsmaleri 1807-1875, der opstod som et samarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum på baggrund af begges betydelige guldaldersamlinger.

Gertrud Oelsner forsvarer sin ph.d. den 8. februar 2017, kl. 13 på Statens Museum for Kunst. Forsvaret foregår på dansk og er åben for alle. 

Den danske guldalder har længe været genstand for både akademisk som folkelig interesse, men Gertrud Oelsners ph.d.-projekt er det første gennemgribende undersøgelse af en bred gruppe af billeder produceret i perioden 1807-1875 og udstillet på Charlottenborg. Ved hjælp af tusindvis af landskabsmalerier, skitser, grafik og kunsthåndværk fra perioden ser Oelsner på tværs af det kunsthistoriske skel, der ofte opstilles mellem den første halvdel af 1800-tallet, kaldet guldalderen, og den sidste halvdel, der traditionelt anses som en nedgangsperiode og optakten til det moderne.

Oelsner dykker også ned i skildringen af geografiske egne og specifikke lokaliteter. Hun inddrager både maleriske atlasser, illustrerede topografiske bøger og rejselitteratur og peger på, at det arketypiske ”danmarksbillede” var til kontinuerlig forhandling i løbet af århundredet med skiftende prioriteringer af sjællandske og jyske landskaber. Vekselvirkningen mellem landskabsmalerierne og de politiske strømninger, der affødte forestillingen om en monokulturel nationalstat med en fælles fortid og arv, var dermed også konfliktzonen for kampene om retten til at definere en visuel identitet for Danmark.