Med sin rige historie virker Athen stadig som en magnet på danske kunstnere og forskere. Det Danske Institut i Athen (DIA), en selvejende institution, hvis formål er at fremme forskning, undervisning og kulturformidling inden for Grækenlands og Middelhavslandenes arkæologi, historie, kunst og arkitektur, kunne således med midler fra bl.a. Ny Carlsbergfondet tildele ophold til 29 kunstnere og 12 forskere i 2015.

Direktør for DIA, Kristina Winther-Jacobsen udtaler: 

”Der var tale om en umådelig sammensat gruppe af kunstnere og forskere, som fik meget forskelligt ud af deres ophold. De berigede DIA, og vi var glade for at kunne tage imod dem. Opholdene på instituttet fik både konkrete og mindre konkrete resultater, f.eks. koncerter, udstillinger eller udgivelser, enten i Grækenland, i Danmark, eller helt andre steder”.

Blandt kunstprojekterne var f.eks. Elisabeth Molins Light Intervention, der anvender fotografiet til at skabe nye fortolkningsmuligheder af den græske kulturarv. Vibeke Jerichau arbejder ligeledes med fotografi og vendte tilbage til DIA for udvikle et projekt om forholdet mellem krop og byrum i forskellige kulturelle sammenhænge. 

”Det er vores klare indtryk at disse ophold har en stor betydning for modtagerne. I 2016 vil vi fortsat bestræbe os på vedligeholde det frugtbare faglige og kulturelle miljø for danske videnskabsmænd og kunstnere, som der er skabt her i Athen,” siger Kristina Winther-Jacobsen.