Ny Carlsbergfondet har doneret en række kunstværker til det nyopførte rockmuseum i Roskilde, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, og med denne værkdonation ønsker museet at følge traditionen fra Roskilde Museum, ROMU, om at integrere relevant samtidskunst i kulturhistoriske udstillinger og dermed gøre brug af billedkunstens tolkning af kulturarvens udsagn.

Donationen omfatter videoværket Visual Drone (Unresolved), 2014, af den britiske kunstner Graham Dolphin. Værket, der består af 7 store plasmaskærme og tilhørende højttalere, er opstillet sammen med yderligere tre kunstinstallationer ved museets indgangsparti. Og i museets udstillingsrum er blandt andre Günther Beckers, Don Van Vliet/Captain Beefheart og Brian DeGraw repræsenteret med billedkunstneriske bidrag.

Museumsdirektør Frank Birkebæk siger om kunstværkernes betydning for museet:
”Der er kunst i rocken, men der er også rock i kunsten. Adskillige af rockens stjerner udtrykker sig også gennem malerkunst og skulptur og gør det med stor kunstnerisk styrke. Dette billedkunstneriske aspekt er væsentligt i forståelsen af rockens musik og dens udøvere. Med Ny Carlsbergfondets donation har RAGNAROCK fået mulighed for at komplettere billedet af rocken og den øvrige rytmiske musiks kunstneriske bredde.”

RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, en del af museumskoncernen ROMU, er et nationalt kulturhistorisk samtidsmuseum, der vil formidle begrebet ungdomsgeneration og denne generations fremvækst efter Anden Verdenskrig. Museet vil behandle den facetterede indflydelse, unge har på samfundsudviklingen, og det særpræg, de unge sætter på samfundets fremtoning. Det vil vise rockmusikkens funktion som globalt kommunikationsmiddel og dens funktion som både social, politisk og kunstnerisk udtryksform.

Se et udvalg af de donerede værker i billedgalleriet forneden.