Ny Carlsbergfondet støtter atter det kunsthistoriske tidsskrift Passepartout, denne gang dets 37. udgivelse. Temaet i det kommende nummer er ”materialitet” og materialitetstænkningens påvirkning af de æstetiske fag.

I løbet af de sidste mange årtier har humanvidenskaberne prioriteret kultur over natur, tanke over krop, diskurs over materialitet. Men dette bliver efterhånden i stigende grad udfordret af et paradigmeskifte i form af den såkaldte ”materielle vending”, der har slået rod i filosofiske, historiske og samfundsvidenskabelige fagligheder. Den nye materialitetstænkning udspringer bl.a. af de opdagelser, man har gjort inden for mikrobiologi, biomedicin og kvantefysik, hvor man har kunne konstatere, at den sansbare verden er aktiv, dynamisk og agentiv snarere end blot opdelt i levende og døde ”ting”. Der er derfor opstået et behov for at finde nye tilgange til materialitet, såvel som at give mulighed for en frugtbar, tværfaglig udveksling imellem videnskaber, der traditionelt har været vanskelige at forene. 

I det kommende nummer vil en række forskere og fagfolk bidrage med artikler, der spænder over undersøgelser af alt fra modernistiske malerier og fotografier over nyere erindringslitteratur til 3D-teknologi. Fælles for dem er, at de alle tematiserer materialitet – både dens fravær og nærvær. Formålet med nummeret er således at åbne op for fornyet opmærksomhed omkring materialiteten inden for det æstetiske felt.

Artiklerne tæller fx Alle mulige vilde ting – Et nedslag i ny materialitetsfilosofi skrevet af Adam Bencard, Adjunkt ved Medicinsk Museion. Lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet Camilla Skovbjerg Paldam bidrager med Erotikkens materialitet: Haptisk blottelse, og Michael Kjær, Ph.d.-stipendiat på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, skriver artiklen ”Billeder af en anden verden”.  

Passepartout er et forskningsbaseret, peer-reviewed kunsttidsskrift, som udkommer to gange årligt. Redaktionen er tilknyttet Kunsthistorie ved Institut for Æstetik og Kommunikation på Aarhus Universitet.

Passepartout #37 udkommer i foråret 2016.