At virke til bedste for kunsten i stifternes fædreland er kernen i Ny Carlsbergfondets fundats, der blev underskrevet den 20. januar 1902 af brygger Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen.

»Vi arbejder på at fremme kunstens betydning i det danske samfund, og kunstpriserne er fondets måde at fejre personer, der yder et stort arbejde og er med til at tegne nutiden og fremtiden i dansk kunst- og museumsliv,« siger Ny Carlsbergfondets formand, Karsten Ohrt.

Prisvinderne er:

 

Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat 2015 på DKK. 100.000:

Kirstine Roepstorff  
og
Christian Lemmerz


Carl Jacobsens Museumsmandslegat 2015 på DKK. 150.000:

Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum

 

Ny Carlsbergfondets Hæderslegat 2015 på DKK. 250.000:

Frank Birkebæk, Roskilde Museum

 

Ny Carlsbergfondets Hæderslegat gives for en enestående og vedholdende indsats, der både har lokal, national og international betydning. Museumsdirektør, historiker Frank Birkebæks indsats har som leder af Roskilde Museum siden 1979 været uegennyttig, visionær, handlekraftig og målrettet. Forankret i en solid faglig grund sætter han formidling og publikum højt – på museet og ved de mange andre initiativer, han iværksætter eller deltager i. Væsentligt er det, at Danmarks Rockmuseum, som Frank Birkebæk tog initiativ til for 10 år siden, indvies i år.

Læs Karsten Ohrts tale

Museumsdirektør mag.art Anne Højer Petersen får Carl Jacobsens Museumsmandslegat for sit visionære og engagerede kunstfaglige virke i spidsen for Fuglsang Kunstmuseum, der igennem de 18 år, hun har siddet ved roret, har udviklet sig til et af landets væsentligste, hvad angår museets kunsthistoriske forskning og de mange formidlings- og oplevelsestiltag, som inviterer et bredt publikum ind. Modigt og eksperimenterende sætter museet kunsten i spil ift. f.eks. musik, meteorologi, astronomi og litteratur.

Læs Christine Buhl Andersens tale

Kirstine Roepstorff får Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat  for de særegne spor, hun trækker gennem kunsten. Hun samler forskellige ting og billeder og bruger dem så sidenhen i sin kunst - og skaber derved sin egen slags sammenhæng. Roepstorffs sammenhæng i collagerne er uselvfølgelig, ofte forbløffende, den er egensindig, og den er fremfor alt stoflig, når hun udstiller og konfronterer de enkelte komponenter.

Læs Morten Kyndrups tale

Christian Lemmerz får Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat for sit arbejde, som omfatter konfronterende modbydelighed, men også rummer klassisk skønhed – med og uden modhager. Gerne med. Kunst skal være radikal. Kunst skal have form – blive til form. Og form skal formes. Det kan Lemmerz. Til det yderste, til yderlighederne.

Læs Morten Kyndrups tale