I samarbejde med DIS/PLAY har vi i Ny Carlsbergfondet udviklet en ny hjemmeside og samtidig fået et nyt grafisk udseende, herunder et nyt logo, designet af Kontrapunkt.

Disse initiativer er et led i vores bestræbelse på i kunstens tjeneste at fremme kendskabet til kunst og kunstvidenskab og udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark. Vi ønsker i fondet at være en dynamo i dansk kunstliv til gavn for hele samfundet. Netop dét, at arbejde målrettet, men ydmygt i kunstens tjeneste, er retningsgivende for både det nye design og den nye hjemmeside.

Hjemmesiden er opdelt i fire hoveddele: ”Om fondet”, ”Nyheder”, ”Bevillinger” og ”Ansøgning”. Centralt står fondets kerne, nemlig de bevillinger, vi yder på vores bestyrelsesmøder, der finder sted omtrent hver tredje uge. I Kunstdatabasen findes henvisninger til alle værker, udsmykninger og publikationer, som fondet har ydet støtte gennem årtierne, der er gået. Omtrent 17.000 i alt.

I ord og billeder fortæller vi løbende mere indgående om et udvalg af disse - under punktet "Bevillinger".

Under punktet ”Ansøgning” kan man se, at vi ikke har et formaliseret ansøgningsskema, og der er ingen ansøgningsfrist, eftersom de indkomne ansøgninger behandles løbende. Vi håber, at vejledningen vil hjælpe ansøgere finde svar på deres spørgsmål, før ansøgningerne skrives og sendes.

God fornøjelse

Karsten Ohrt,

Formand for Ny Carlsbergfondet