Ny Carlsbergfondet har intet formaliseret ansøgningsskema, og der er ingen ansøgningsfrist, eftersom de indkomne ansøgninger løbende behandles af bestyrelsen, omtrent hver tredje uge.

Næste møde afholdes 14. marts 2018

Ansøgningen sendes til fondets adresse – per brev eller e-mail.
På denne mail: ansoegning@ncf.dk


Ny Carlsbergfondet har ingen specifikke regler for, hvordan en ansøgning skal udformes. Dog forventes en ansøgning som minimum at indeholde:

  • En dækkende fremstilling af det ansøgte formål.
  • En tydelig markering af projektets økonomi.
  • En nærmere specificering af, hvad der måtte ønskes fra Ny Carlsbergfondet.
  • En redegørelse for, hvilke andre fonde, der måtte være søgt.
  • Ved publikationer skal ansøgningen vedlægges forlagskalkule og markedsføringsplan.
  • Kontaktoplysninger og cpr-/cvr-nummer på ansøgeren/ansøgerne. En eventuel bevilling vil blive udbetalt til den ansøger/de ansøgere, der er påført i ansøgningen.