AKTIVITETER

Tæt på kunstnerne

Hvilke tanker gør billedkunstnerne sig om deres arbejde, og hvordan ser det ud, hvor de arbejder? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på i de film, som Ny Carlsbergfondet nu har digitaliseret.

facebook

Jais Nielsen

Se filmen om restuareringen af Jais Nielsens freskomaleri på Sankt Elisabeth Hospital.

Jais Nielsen (1885-1961) udførte for otte årtier siden en af de mest markante udsmykningsopgaver i dansk kunsthistorie på Sankt Elisabeth Hospital, men billederne har været tilsmudsede og oversete. Nu kommer de frem i lyset i kraft af et forskningsprojekt og en gennemrestaurering.

Længde: 16 minutter.
Jais Nielsen

Se filmen om restuareringen af Jais Nielsens freskomaleri på Sankt Elisabeth Hospital.

Jais Nielsen (1885-1961) udførte for otte årtier siden en af de mest markante udsmykningsopgaver i dansk kunsthistorie på Sankt Elisabeth Hospital, men billederne har været tilsmudsede og oversete. Nu kommer de frem i lyset i kraft af et forskningsprojekt og en gennemrestaurering.

Længde: 16 minutter.
Hein Heinsen

Foran Ribe Domkirke står monumentet Ansgar, som er skabt af billedhuggeren Hein Heinsen med midler fra Ny Carlsbergfondet. 

Vi kommer på besøg hos Heinsen i hans landbolig og bag om scenen på skulpturens tilblivelsesproces. Heinsen fortæller om valget af form og materiale samt introducerer os for den historiske person Skt. Ansgar, der var en tysk benediktinermunk, som missionerede i Norden i 800-tallet. Ansgar havde i datiden tilsyneladende lidt held i sit forsøg på at omvende de hedenske vikinger og faldt i en melankolsk tilstand. Heinsen forklarer, hvorledes Skt. Ansgars fortælling er inkorporeret i skulpturens gådefulde symbolik.   

Længde: 9 minutter.

FOS

FOS fortæller om tankerne bag den skulpturelle plads på HF-Centret Efterslægten. 

FOS (Thomas Poulsen) slår dørene op til værkstedet og giver os et indblik i produktionen af den skulpturelle plads Your Success is Your Amnesia (2016), som Ny Carlsbergfondet har erhvervet til HF-Centret Efterslægten. FOS fortæller om brugen af sin fars aflagte knallert, den historiske forbindelse mellem kunst, demokrati og uddannelse og giver sit bud på, hvordan man konstruerer socialt bevidste rum. Vi følger med ham ud på den ufærdige skulpturplads, hvor han uddyber tankerne bag værkets titel og reflekterer over dets modstandspotentiale.  

År: 2016.
Længde: 13 minutter.

Carl-Henning Pedersen

Carl-Henning Pedersen kaster et tilbageblik på et langt og virksomt liv som kunstner.  

Fra sit landsted i Molesmes, Bourgogne, beskriver Carl-Henning Pedersen, hvordan et politisk engagement, en glæde ved musikken og
et møde med kærligheden fører ham frem til en fascination af kunstens verden.
Han blev et af de grundlæggende medlemmer af Cobra-bevægelsen, der dannedes i
1948 og var med til at skabe nye forudsætninger for kunstbegrebet. Vi følger hans arbejde i atelieret og ser nærmere på hans mange monumentale udsmykninger
i mosaik og keramik, hans billeder på museer og hans bibelske tolkninger i Ribe
Domkirke.

År: 2002.
Længde: 51 minutter.

Hans Scherfig

Forfatter og billedkunstner Hans Scherfig fortæller om sit livssyn. 

Filminstruktør Jacob Jørgensen begyndte optagelserne til sit første portræt i 1978. I portrættet af maleren og forfatteren Hans Scherfig er vi med rundt på rejser i forbindelse med hans foredrag på gymnasier og i
foreninger. Vi oplever Scherfig i hans daglige arbejde, hvor han fortæller om
sine bøger og sine vilkår under Besættelsen. I filmen indgår en samtale med
grafikeren og forfatteren Dea Trier Møller, og her kommer Scherfig ind på det
livssyn, der ligger bag hans arbejde som maler og forfatter.

År: 1978.
Længde: 24 minutter.

2 x Jacobsen

Robert og Egil Jacobsen mødes og fortæller om liv og kunst. 

To af Danmarks store kunstnere Robert og Egil Jacobsen mødes i Robert Jacobsens atelier i Egtved for at diskutere de nyskabelser, som de begge var med til at iværksætte i 1930’erne og 40’ernes kunstmiljø. Som
professorer ved kunstakademiet i København var de også med til at præge
udviklingen i mere end et halvt århundrede. I denne film ser de sammen tilbage
og taler om opvækst, inspiration, dannelsesrejser til Frankrig og om vilkårene
som kunstner under Anden Verdenskrig.

År: 1990.
Længde: 42 minutter.

Wilhelm Freddie

Freddie fortæller om sit eksplosive liv som kunstens provocateur. 

Fra opvækstens hyppige besøg på Rigshospitalets patologiske klinik, hvor faderen var laboratoriemester, til den første berøring med den franske avantgarde, som skulle blive en kontinuerlig inspirationskilde, pejlede Freddie sig ind på tidens radikale og eksperimenterende kunstscene. Han bliver i dag husket som Danmarks mest konsekvente repræsentant for surrealismen og som en kunstner, der forargede sin samtids offentlighed med eksplicitte og seksuelle værker, der gang på gang bragte ham på kant med pornografiloven.

Længde: 37 minutter.

Robert Jacobsen

Ib Rehné besøger Robert Jacobsen i anledning af hans 80-års fødselsdag.

Fødes man som kunstner, eller er det noget man bliver? Dette spørgsmål indleder
dialogen mellem de to kultfigurer i dansk kulturhistorie: journalisten Ib Rhené
og den autodidakte billedhugger Robert Jacobsen. Samtalen falder på den abstrakte kunst, der, ifølge Jacobsen, kan udtykke noget, som sproget ikke kan. Jacobsen fortæller også
om det rå liv i Paris i efterkrigstiden samt om sit mangeårige ophold som professor
på kunstakademiet i München.  
 
Længde: 41 minutter.

Boberg / Rifbjerg

To danske kunstnere mødes på tværs af medier, når Jørgen Boberg får opgaven at male et portræt af Klaus Rifbjerg.

Et godt portræt er ikke blot vellignende, men opstår som en symbiose mellem maleren og modellen, fortæller Boberg. Vi følger hans proces i atelieret i Toscana samt den sideløbende samtale med Rifbjerg. Når sløret løftes for det færdige værk, er det på én gang intimt, personligt, køligt og nøgternt, siger den tilfredse Rifbjerg. 

Længde: 14 minutter.

Jørn Larsen

Jørn Larsen fortæller om sit strenge formsprog og om sit liv.

Jørn Larsen er kendt for sine geometriske billeder, der i dag pryder mange offentlige institutioner. Fra hjemmet på Islands Brygge fortæller Larsen om sin idiosynkratiske tilgang til kunsten og ikke mindst om sine mange interesser, der spænder fra ornitologi til Béla Bartók. Dertil får vi et indblik i produktionen af den store glasmosaik Olympia, erhvervet med midler fra Ny Carlsbergfondet til Ny Carlsberg Glyptotek i 1996. Endelig følger vi med Larsen på turen til Venedig Biennalen, hvor han repræsenterede Danmark i 1993.
     
Længde: 35 minutter.

Ejler Bille

Ejler Bille fortæller om sit lange virksomme liv som kunstner. 

Ejler Bille er en vigtig figur i dansk kunst og har formået at slå igennem med sit særegne udtryk både i billedkunsten og i lyrikken. Fra sit foretrukne feriested på Bali inviterer han indenfor og fortæller om sit
lange virksomme liv som kunstner. Han reflekterer over sin måde at arbejde på,
sin udvikling og de inspirationskilder, der påvirker ham. Han viser også rundt
på kunstmuseer i Danmark og fortæller her om sine værker og de mange spændende
historier, der ligger bag.

År: 1999.
Længde: 44 minutter.

Maja Lisa Engelhardt

Paris gør Maja Lisa Engelhardt fri til at fremkalde en indre skaberkraft. 

Vi følger Maja Lisa Engelhardts arbejde og hendes egne fortolkninger af værkerne, både når det omhandler kristne motiver, som bl.a. ses i henses udsmykning af Skelund og Grinderslev Kirke, og hendes
barndomserindringer, som udfoldes i de abstrakte malerier på bl.a. DCA i New
York og på Glyptoteket. Hun fortæller, at det at bo i Paris gør hende fri til
at fremkalde en indre skaberkraft.

År: 2000.
Længde: 29 minutter.

Hanne Varming

At arbejde med skulptur er Hanne Varmings måde at fortælle om livet.

Hanne Varming er uddannet billedhugger og har siden barndommen interesseret sig for at modellere. At arbejde med sine skulpturer er hendes måde at fortælle om livet. I filmen fortæller Hanne Varming om sin
uddannelse på kunstakademiet i København og om at arbejde figurativt i en
periode, da de fleste kunstnere arbejdede abstrakt. Hun indvier os i sin
kreative proces og fortæller, hvordan hendes idéer udspringer af en undren over
menneskers forskelligartethed samt en nysgerrighed efter at undersøge, hvordan denne
inspirerende diversitet kan udtrykkes ved hjælp af først ler, senere gips og
til sidst bronze.

År: 2001.
Længde: 28 minutter.

John Olsen

Kunstneren John Olsen inviterer indenfor i sit vilde kunstneriske univers. 

John Olsens mangeårige interesse for natur og jagt har givet ham et særligt blik for det materiale, som ligger hengemt i naturens organiske former. Han finder især inspiration i skumringen, i kadaveret og i organer fra
døde dyr, som i hans hænder omformes til personlige kunstneriske
frembringelser. Vi følger John Olsens arbejde og de tanker, der ligger bag
værkerne.

År: 2004.
Længde: 29 minutter.

Aksel Jensen

Portrætfilmen følger Aksel Jensen under arbejdet med hans sidste billede. 

Billedkunstneren Aksel Jensen (1914-2005) beskriver i dette
portræt skønhed som noget modsætningsfuldt – en blanding af drøm og virkelighed. Det er denne kontrast, han tager udgangspunkt i, når han lader sig
inspirere af sine omgivelser, og benytter blyant- og farveskitser som grundlag
for malerierne. Skønhed, mangfoldighed og nostalgi er gennemgående temaer, når
vi kommer tæt på maleren i hans og hustruens hjem. Vi følger Aksel Jensen under
arbejdet med maleriet ”Det Blegblå Vand”, der skulle vise sig at blive hans
sidste.

År: 2005.
Længde: 29 minutter.

Erik A. Frandsen

Filmen følger Erik A. Frandsen fra atelieret på Falster og ud i den store verden. 

Gennem sin kunst bearbejder Erik A. Frandsen problemstillinger, som berører mange facetter af menneskets hverdagsforståelse. I denne film følger vi ham og hans arbejde i atelieret på Falster og er med til
hans ferniseringer på udstillinger i bl.a. Portugal, Schweiz og New York.
Løbende reflekterer han over sine værker og fortæller om de overvejelser, han
gør sig som skabende kunstner. Kunst fører for ham ikke frem til nye
erkendelser om virkeligheden – det illustrerer han ved en ironisk distance i
valget af temaer og skæve vinklinger af motiver.

År: 2005.
Længde: 29 minutter.

Peter Brandes

I filmen følger vi Brandes’ refleksioner over meningen med kunsten.

Maleren, grafikeren og billedhuggeren Peter Brandes har en væsentlig placering i nyere dansk kunst. I denne film ser vi hans interesse for
fotografiets kunstneriske potentiale, og han eksperimenterer gennem fotografiet
med levn fra den klassiske fortids kunst, som han opsøger på sine mange
rejser. Fortiden søger han at vække til live ved at lade klassiske figurer fremstå i et nyt lys af diffuse omrids, og
han reflekterer i filmen med fotografiet som udgangspunkt over meningen med
kunsten, dens æstetik og forhold til virkeligheden. 

År: 2006.
Længde: 28 minutter.

Ingvar Cronhammar

Ingvar Cronhammar søger den vanskelige løsning og det ultimative greb. 

I dette portræt af Ingvar Cronhammar kommer vi ind på livet af den populære billedhugger, der er født og delvist opvokset i Sverige under svære forhold. Det var først, da han flyttede til Danmark, at han fandt sig
selv, mere præcist i Midtjylland og Herning. Han er et enkeltmandsfirma i
daglig kontakt med ingeniører, håndværkere, bygherrer, museumsfolk, osv. Let er
det aldrig, for Ingvar Cronhammar søger den vanskelige løsning og det
ultimative greb.

År: 2006.
Længde: 30 minutter.

Kaspar Bonnén

I denne portrætfilm udfordrer den danske billedkunstner Kaspar Bonnén menneskets forhold til rum og følelser. 

Med sine malerier, digtsamlinger og installationer skildrer han, hvordan det konkrete rum også indeholder mentale, sociale og politiske rum, som er personlige og følelsesladede. Vi snubler, når vi forsøger at indfange det konkrete rum i hans malerier. Vi stilles ansigt til ansigt med følelsers flygtighed, når han lader ordene “I will always love you” flyde hver til sit på vandet, og vi tvinges til at reflektere over pengenes forgængelige karakter, når han agerer rig tigger og skriver “Please help me” med skinnende mønter på asfalten.

År: 2010.
Længde: 26 minutter.

Olafur Eliasson

‘Space is Process’ følger Olafur Eliasson i årene 2004-2009. 

‘Space is Process’ giver et indblik i et kreativt menneske og
følger Olafur Eliasson i årene 2004-2009 under det krævende arbejde med blandt
andet de kunstige vandfald i New York og den store ‘Take Your Time’-udstilling
på MoMA. Vi er også med på en mindre fotosafari et sted ude i de storslåede,
islandske månelandskaber. Lys, rum og sansning er både i naturlig og kunstig
form nøglebegreber i en æstetik, der er båret af enkle og klare idéer, og som
først realiseres til fulde i mødet med tilskueren.

År: 2010.
Længde: 75 minutter.