På Museumspladsen ved Vejen Kunstmuseum er en låge mere end en praktisk foranstaltning, der markerer grænsen mellem plads og vej. Finansieret af Ny Carlsbergfondet har fire betydelige danske kunstnere skabt skulpturelle låger, der nu fungerer som indgang til museets udendørs arealer.  

Med ønsket om at forskønne museets uderum såvel som at etablere et grønt fællesareal i hjertet af byen igangsatte Vejen Kunstmuseum en totalomlægning af Museumspladsen, hvilket afsluttedes i 2014. Ved omlægningen blev pladsen samlet af en omkransende hæk. Ind- og udgange blev markeret af billedhuggerne Erik Heide, Eva Steen Christensen, Marianne Jørgensen og Bjørn Nørgaard, der hver modellerede en låge til anlægget.

Ideen til projektet kom fra en serie gitterlåge-tegninger, som kunstneren Jens Lund udførte i 1898. Hans praksis tog afsæt i symbolismen og skønvirke-bevægelsen ved århundredeskiftet, der bl.a. var kendetegnet af ambitionen om at forene kunstens sfære med virkelighedens liv. Konkret udmøntede det sig i en udviskning af grænsen mellem kunst, kunsthåndværk og design. Og denne ambition har nu fået en nytolkning i form af de skulpturelle låger, der giver hver sit bud på, hvordan det æstetiske og funktionelle kan gå hånd i hånd.  

Fire på stribe
Erik Heides låge blev installeret som den første og består af et 14 m langt gitterværk støbt i jern. Det er opdelt i ti sektioner, og hvert felt er dekoreret med mønstre, som bygges op omkring centrerede ottekanter – en geometrisk form, som går igen i museumsbygningens skulptursal, der huser skulpturer af Niels Hansen Jacobsen, der var årsagen til museets opførelse.

Eva Steen Christensens låge nikker ligeledes til fortiden og knytter an til Jens Lunds tegning af ”Samfundets Skov” fra bogen ”Livets Skove”(1901), hvorpå trærødder er en metafor på menneskets netværk af forbindelser. Designet fremstår let og organisk, idet støbejernet forgrener sig i et mønster, der forestiller et net af rødder. Håndtaget er integreret i værkets motiviske helhed: lågen åbnes nemlig ved at skubbe mod et blødt svungent blad, der ”vokser” ud af toppen.

Den tredje låge, som er skabt af Bjørn Nørgaard, vejer over et ton og har fået hele tre titler: ”Herkules og Hydraen”, ”Thors kamp med Midgårdsormen” samt ”Sankt Georg og Dragen”. På trods af titlernes symbolik er værkets form abstrakt og ekspressivt bemalet i sort og guld.

Det sidste værk, Marianne Jørgensens bronzelåge, består af drømmeagtige motiver med stiliserede menneskefigurer, som interagerer med naturelementer i form af sol, måne og skyer.      

Afslutningsvist har museet modtaget en ”bonuslåge” tegnet af arkitekt Carl Petersen i 1919, som oprindeligt stod ved Statens Museum for Kunst. Lågen er kendetegnet af tre ornamentfelter, der er inspireret af asiatiske forbilleder og passer godt i Vejen Kunstmuseums samling, hvor en række af Carl Petersens lertøj også er udstillet.