Thomas Arge (1942-1978) huskes på trods af sit korte liv for et unikt œuvre, der placerede ham som et af de mest markante færøske kunstnere to generationer efter de skelsættende malere S. J. Mikines, Ruth Smith og Ingálvur av Reyni.
Arge studerede på det Kgl. Danske Kunstakademi i 1964-1970, hvor han havde den abstrakte kunstner Richard Mortensen som lærer. Arge delte dog ikke professorens interesse i højmodernismens formalistiske og geometriske formsprog, men arbejdede inden for naturekspressionismen med en dyb forankring i sin hjemstavns dramatiske landskaber.

Klipper, himmel og alkohol
Ifølge direktøren for Færøernes Kunstmuseum, Nils Ohrt, eksperimenterede Arge med action-painting pioneret af Jackson Pollock. Metoden har givet værket Í Reyninum / I Stenørkenen dens karakteristiske komposition. Billedet er domineret af en forgrund gjort af løse prikker af maling og holdt i en kold, grå farveholdning med enkelte gule, grønne og brunlige nuancer, mens der i baggrunden rejser sig klipper foran en skyet himmel. 

”Billedet henter sin inspiration fra fjeldplateauet Kirkjubøreyn sydvest for Tórshavn. Her har isens bevægelser under den seneste istid forvandlet plateauet til en sand stenørken,” fortæller Nils Ohrt. Han fremhæver dog Arges fortolkende bearbejdning af landskabet, en bearbejdning, der således betyder, at maleriet ligger langt fra en naturalistisk skildring, men snarere er et udtryk for kunstnerens indre blik.   

”Med Thomas Arge bliver den uberørte fjeldverden for første gang et ledemotiv i færøsk landskabsmaleri, der hidtil har været domineret af bygdebilleder. I stedet for idylliske indslag viser hans værk en gold og øde stenverden og får dermed præg af et sjælemaleri.”

Arge udfoldede en intens produktion i 70’erne, men et tiltagende alkoholproblem medvirkede til hans tidlige død i en alder af knap 36 år. Værket Í Reyninum / I Stenørkenen har været deponeret på Færøernes Kunstmuseum i mange år som privateje, og med midler fra Ny Carlsbergfondet var det muligt for museet at købe og bevare det i den faste samling.