Dette Storm Ps store landskabsbillede var ejet af en dansk fabrikant i fødevareindustrien, i hvis kantine det hang i 25-30 år. Efter fabrikantens død blev virksomheden solgt til udlandet, og billedet blev taget ned og sat til salg på auktion. Kofoeds Skole på Amager ønskede sig maleriet, og med midler fra Ny Carlsbergfondet lykkedes det at erhverve værket og dermed placere det i en relevant social sammenhæng til glæde for mange. Det hænger nu i skolens kantine.    

Kofoeds Skole er en humanitær institution, der blev oprettet i 1928, og hvis formål er at hjælpe sårbare grupper i samfundet. Skolens grundmetode er at tilbyde socialt udsatte mennesker hjælp til selvhjælp, således at de selv arbejder aktivt for at forbedre deres tilværelse. Hvert år kommer ca. 4.000 mennesker på Kofoeds Skoles afdelinger i København, Aarhus og Aalborg, og de repræsenterer mere end 100 forskellige nationaliteter. Brugerne er bl.a. unge hjemløse, psykisk sårbare førtidspensionister og misbrugende grønlændere. 

Sympati for vagabonden

Kunst spiller en væsentlig rolle på skolen, hvor brugerne har mulighed for at arbejde med kunst i værkstederne med assistance fra udøvende kunstnere, og på skolens vægge hænger billeder skabt af anerkendte danske navne: HuskMitNavn har udsmykket dele af skolens murværk, og indenfor har brugerne og personalet glæde af bl.a. værker skabt af Henry Heerup og Hans Scherfig.  

Forstander Robert Olsen forklarer, hvorfor Storm Ps landskabsbillede passet godt til skolen:

»Vi ser maleriet som et symbol på Danmark, og det vil som sådan fungere som en godmodig introduktion til danskerne og det danske land for de mange folkeslag, der har deres hverdag på skolen. Maleriet fremstiller tillige vagabonden, det socialt udsatte menneske, som Storm P viste så stor sympati for.«