Som en af Danmarks væsentligste kunstnere er Per Kirkeby (f. 1938) fyldigt repræsenteret på Statens Museum for Kunst. Nu er det, med støtte fra Ny Carlsbergfondet, lykkedes museet at erhverve de fire murstensskulpturer Kopenhagen I-II (1965/66), Essen VIII (Säulenstumpf) (1977) og Essen IX (Tor) (1977) til museets faste samling.

Fra objekt til monument
I dag pryder Per Kirkebys stedsspecifikke murstensmonumenter talrige steder i det offentlige rum. Men eksperimenterne med det upåfaldende og allestedsnærværende materiale begyndte allerede i midten af 1960’erne, hvor det sidenhen blev et tilbagevendende format i kunstnerens praksis. Skulpturerne Kopenhagen III hører til blandt Kirkebys allerførste murstensværker. Konstrueret som steler af løst stablet mursten, fremstår de tidlige skulpturer som strukturelle undersøgelser af materialets grundlæggende vilkår. Værkernes serielle karakter og kubiske form viser deres slægtskab til 60’ernes minimalisme fra USA, som hurtigt fik stor indflydelse, både internationalt og på den danske kunstscene. 

Essen VIII (Säulenstumpf), 1977. Foto: SMK  

Fra 1970’erne tager skulpturerne en anderledes drejning efter en rejse til Mexico, som bringer Kirkeby i berøring med Maya-kulturens ruiner. I dette årti voksede værkerne og fik en mere symbolsk og ornamental karakter. Essen VIII (Säulenstumpf) giver associationer til de ikoniske mesoamerikanske trappe-pyramider, mens Essen IX (Tor) er, som titlen antyder, en port, der markerer og indrammer det omgivende rum. I kontrast til 60’ernes stringente formsprog, hentede 70’ernes skulpturer inspiration fra arkitekturen og fik ofte form af fritstående søjler, hvælvinger, porte og figurer. Det lagde sidenhen kimen til 1980’ernes og 90’ernes store og mere stedsspecifikke installationer, fx på Humlebæk station (1994), i Stuttgart (1987) og i Göteborg (1992).

Kunsthistoriens spor
Murstensskulpturerne artikulerer ikke alene de vekslende temaer og eksperimenter i Per Kirkebys unikke praksis, men repræsenterer også i bredt perspektiv væsentlige udviklinger i dansk kunsthistorie fra en periode, hvor udvekslingen med de internationale strømninger blomstrede, og dansk kunst blev eksponeret globalt. I 2017 donerede Ny Carlsbergfondet således tre af kunstnerens murstensskulpturer til Tate Modern i London. Læs mere her