Ny Carlsbergfondet valgte Kaspar Bonnén til at løse en kompliceret udsmykningsopgave på Horsens Gymnasium: Et bart, højloftet rum med to store vægge på hver otte gange fem meter. I sit atelier på Amager malede Kasper Bonnén 54 billeder af forskellige størrelser, som på gymnasiet nu er sat sammen til en historie, der løber hen over i alt 60 kvadratmeter. Én historie er nok en for beskeden beskrivelse, for maleriet er i virkeligheden en væld af motiver og udsagn, der vikler sig ind og ud af hinanden og knopskyder i nye, overraskende retninger.     

»Billederne er et forsøg på at skabe betydning, eller skabe mening, eller gå på opdagelse i, hvad betydning er. Men det er også helt klart et forsøg på hele tiden at undslippe noget, der er bestemt og defineret. Der er på billedet mange begreber på spil; mennesker, der diskuterer, og ting, som pludselig forandrer sig og bliver til noget andet – fx fra en firkant til en kasse til et hus, eller fra en vej til å. Det er transformationsprocesser, som jeg tror, vi alle gennemgår hele tiden, når vi danner betydning i vores hoveder. Så værket kan ses som en leg med betydning og betydningsdannelser og er en flod af betydning, håber jeg,« siger Kaspar Bonnén.

Horsens Gymnasium har fra sine tidlige år systematisk arbejdet på at etablere en kunstsamling, som dels skulle udsmykke gymnasiet, men som også har et pædagogisk sigte. Det har været et mål for gymnasiet at anskaffe kunst, som reflekterer tidsånden, og man kan derfor på gymnasiet møde værker, som har sat præg på netop deres tid, for eksempel er ”De unge vilde” fra 1980’erne stærkt repræsenteret.