Trapholt har fulgt billedkunstneren Julie Nords praksis tæt med ønsket om at udstille og indsamle hendes værker. Til museets udstilling OVERTRYK, der netop er afsluttet, kunne publikum opleve billedserien Gråzone, som blev præsenteret i en totalinstallation. Seriens 15 billeder slutter sig nu til museets faste samling med midler fra Ny Carlsbergfondet.         

Nords univers i tre dimensioner
Julie Nords foretrukne medie er tegningen, hvori hun udfolder et detaljeret og fabulerende univers bestående af mystiske figurer, der balancerer imellem det realistiske og det overnaturlige. Motiverne, som kunstneren henter fra både popkulturen og kunstverdenen, kombinerer hun med en særlig fascination af det underbevidste og grænserne mellem virkelighed og fantasi. På den ene side forekommer hendes univers foruroligende - og på den anden side fyldt med skæv humor.  

På Trapholt blev Gråzone ophængt i en atmosfærisk totalinstallation, og publikum inviteredes ind i dunkelt belyste rum med gråmønstrerede vægge, der syntes at forlænge billeduniverset hinsides rammerne og omgav beskuerne med Nords verden – en drømmeverden, hvor dyriske elementer vokser på menneskekroppe, og ånder svæver ud af dagligdags genstande.

Rorschachs metode
Almindeligvis begynder Julie Nord sin proces med krusedulletegninger, hvor hun indkredser motivet. Derefter tegnes der løst op med blyant, således at billederne opbygges element for element. Til Gråzone slap Julie Nord kontrollen og gik markant anderledes til værks, fortæller Trapholts direktør, Karen Grøn. Her begyndte hun i stedet med en spildt blækklat blandet med vand, som hun dryppede salt på. Dermed opstod der et krystalagtigt udtryk, der minder om skyer.

”Ligesom når man ser skyer på himlen og genkender ansigter og figurer, tegnede Julie Nord efterfølgende væsener frem fra blækklatten. Denne udforskning blev dels til tapetet, som indrammer totalinstallationen, og dels til værkerne, som hænger på tapetet,” forklarer Karen Grøn.
”Det var underbevidstheden, der arbejdede, som når den schweiziske psykolog Hermann Rorschach i 1960’erne udviklede den kendte psykologitest, hvor man kunne diagnosticere personers psykiske lidelser på baggrund af, hvad de så i blækklatten”

Julie Nords proces i Gråzone spiller på spændingen mellem den kunstneriske intention og det ukontrollerede og tilfældige, der som en refleksion af virkelighedens sprækker viser dét, der ligger bag normalitetens facade.
”Hun ser sprækkerne som befriende og livgivende – også selvom det ikke altid er kønt derinde. Hun skaber værker, som på en og samme tid er skingre, sentimentale og befriende uhyggelige”, konkluderer direktøren.