For omtrent 215 år siden malede Jens Juel (1745-1802) et særligt billede af to medlemmer af kongefamilien; kronprinsesse Marie og hendes datter, prinsesse Caroline. Værket er særligt, fordi det viser kronprinsessen som moder på en ganske almindelig spadseretur gennem en have. Her er ingen symboler på værdighed og magt, men derimod nærvær og varme moder og datter imellem.

Billedet, der blev erhvervet på en auktion, og som nu hænger på Rosenborg side om side med 10 andre Jens Juel-værker, er erhvervet med midler fra Augustinus Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet. 

Flade fødder

Jens Juel blev i 1780 hofportrætmaler, og de fleste kongelige familiemedlemmer blev portrætteret op til flere gange af ham. Kronprinsesse Marie var blevet portrætteret på et over to meter højt maleri otte år tidligere, og Juel malede hendes mand, den senere Frederik 6., allerede kort før hans konfirmation i 1783.

»I Juels malerier mødes det yndefulde med virkelighedsnære skildringer. Gengivelsen af landets kronprinsesse gående på sine flade fødder ville have været utænkelig et par årtier tidligere. Netop omkring århundredeskiftet malede Juel mange mødre med børn, og helt i tidens ånd fik børnene lov til at udfolde sig, og familiefølelser kom til udtryk på en anden måde end tidligere. Med den franske revolution fulgte en frigørelse i kunsten, som Juel var blevet eksponeret for under sin årelange udlandsrejse, og han kunne derfor efterleve de for tiden moderne krav og forventninger til kunsten, der også var ved at opstå i Danmark,« siger museumsdirektør på Rosenborg, Jørgen Selmer.

På besøg

Maleriet er ikke signeret eller dateret, men der findes to samtidige kilder til det.

I Juels sidste leveår besøgte den senere Christian 8. jævnligt Juels atelier for at følge med i hvilke malerier, kunstneren var i gang med. Efter et besøg i atelieret d. 25. januar 1800 skrev den senere konge til sin far: “Papa, mine sødskende og jeg har været hos Juul (sic) for at see et Malerie af Kronprindsessen og Caroline”.

Desuden gengav C. Zeuthen Frederik 6.s arbejds- og soveværelse på en akvarel i 1840 efter kongens død. På akvarellen kan man se maleriet hænge på væggen bagved kongens seng.