I sommeren 2015 viste Faaborg Museum jubilæumsudstillingen Bring naturen ind! Samtidskunst 100 år efter fynboerne. Udstillingen er forbi, men lever alligevel videre på egnen. Ny Carlsbergfondet har således erhvervet adskillige af værkerne og hængt dem op på Faaborg Gymnasium.

I de deponerede værker, som tæller malerier såvel som fotokunst, arbejder kunstnerne Ulrik Møller, Camilla Berner, Søren Martinsen, Allan Otte og Søren Lose alle med naturen som motiv og perspektiverer på forskellig vis til de fortidige fynbo-maleres fascination af de lokale omgivelser. Således genopstår de oprindelige tematikker i nyt lys, når de ses gennem samtidskunstens linse. Ved at placere værkerne på Faaborg Gymnasium kan denne dialog mellem samtidskunstværkerne og fynbo-malernes oprindelige værker på Faaborg Museum fastholdes – også efter jubilæumsudstillingens afslutning.    

Relevant tilføjelse
Flere af de udvalgte kunstnerne har desuden en særlig tilknytning til Faaborg Gymnasium og egnen omkring Faaborg i kraft af deres skolegang og opvækst, hvilket gør det særligt interessant for gymnasiet at synliggøre netop disse kunstneres værker for elever, lærere og gæster på Faaborg Gymnasium. Det drejer sig blandt andet om Camilla Berner, som er tidligere elev ved gymnasiet, og om Ulrik Møller, der ligeledes er opvokset området.

Gymnasiets rektor, Sophie Holm Strøm, mener, at udsmykningen er en kærkommen tilføjelse til gymnasiets profil:

”Faaborg Gymnasium er med sin placering ved foden af Svanninge bakker oplagt til at huse samtidskunstværker, der forholder sig til naturen med både autenticitet og æstetisk bredde, som kan give stof til eftertanke hos beskueren og bibringe dannelse.” Udtaler rektoren.

Museumsdirektør på Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen, udtaler: ”For Faaborg Museum er det laf stor betydning at væsentlige værker fra jubilæumsudstillingen Bring naturen ind! forbliver i Faaborg efter udstillingens afslutning, da det understreger fynboenes aktualitet 100 år efter, at de virkede i Faaborg.”  

Ny Carlsbergfondets formand Karsten Ohrt siger:

”Værkerne er skabt med inspiration i fynbo-malerne, og det synes derfor naturligt for os i Ny Carlsbergfondet, at de nu dagligt kan opleves på Faaborg Gymnasium til inspiration for elever, lærere, forældre og gæster på gymnasiet. ”