Med lysende slogans på store tavler skaber den skotske kunstner Nathan Coley sproglige interventioner i byrummet og landskabet. Ved første øjekast ligner de skilte, man kan finde ved amerikanske menighedshuse, spillekasinoer eller tivolier, men med det flertydige udsagn ’THE SAME FOR EVERYONE’ rusker kunstneren op i de forbipasserende og opfordrer til refleksion over, hvad lighed indebærer. 


Lemvig: Thyborøn Kirke

Performative skilte i Midtjylland
Nathan Coleys kunstprojekt har været længe undervejs, for kunstneren har nemlig været på besøg i Region Midtjylland og nøje udvalgt lokationerne for sine lysinstallationer. Ordene ’THE SAME FOR EVERYONE’ leder opmærksomheden hen på én af de allermest skattede danske værdier, nemlig ’lighed for alle’, og ideen til værkets tekst, titel og tema opstod netop på én af Nathan Coleys ture, hvor han besøgte økolandsbyen Friland og så et gammelt skilt med teksten ’Ens for alle’. 

Den værdiladede sætning har kunstneren udformet som ti skilte, der nu er spredt ud over hele regionen. Nathan Coley understreger særligt skiltenes performative karakter, som indebærer, at værkets betydning forandres alt efter dets fysiske kontekst. ”Sætningen, ordene i sig selv, er ikke det centrale i værket, og stederne vil jo altid være der. Det er i rummet, hvor ordene og omgivelserne mødes, at magien sker,” udtaler han. 

Aarhus: Rådhuset

Aarhus 2017’s programdirektør Juliana Engberg er enig med kunstneren og fremhæver værkets flertydighed, som står i kontrast til de muntre reklamer og tivoliskilte, værket låner sit visuelle udtryk fra.

“Nathans tivolilys er midlertidige udsagn, som bliver introduceret til et landskab eller byområde for at skabe et nyt billede. Ved at gøre brug af funklende krystallys, bliver hans skilte forførende, sublime og gådefulde, mens de samtidig har et aspekt af noget dystert og forgængeligt. Tivolilysene leder tankerne hen på teater, cirkus og fejring og skaber dermed en spænding mellem en på én gang lidt lummer og prangende æstetik og det poetiske, dybsindige og stærke udsagn,” kommenterer hun. 

Levende dialog fra kyst til kyst
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er den største kulturbegivenhed i Danmark i årtier, og året byder på aktiviteter og events i Aarhus såvel som i 18 andre kommuner i Region Midtjylland. THE SAME FOR EVERYONE er blevet til med støtte fra Ny Carlsbergfondet og hører under kunstprojektet Coast to Coast, som bidrager til Aarhus 2017 med stedsspecifikke værker, der kan opleves i lokalmiljøer og kunstinstitutioner på tværs af regionen. Med en geografisk spredning over by- og landområder udgør Coleys installationer således en særudstilling, der skaber et fortællende forløb fra øst- til vestkyst, siger Aarhus 2017’s administrerende direktør Rebecca Matthews:       

“Nathans vidunderlige værker og deres placering rundt i vores region er symbol på, hvordan vores år kan samle forskellige områder og fællesskaber på tværs og skabe levende dialog og delte oplevelser gennem den mest katalyserende energi af alle, nemlig kreativitet. Nathans THE SAME FOR EVERYONE spiller smukt sammen med vores etos, mens det samtidig tør stille spørgsmål og provokere en debat om vores kerneværdier mangfoldighed, demokrati og bæredygtighed i en foranderlig politisk arena både i Danmark og verden.”


Syddjurs: Friland